คณะวิทย์ จุฬาฯ เปิดสนง.นานาชาติที่อินโดนีเซียรับอาเซียน

คณะวิทย์ จุฬาฯ เปิดสนง.นานาชาติที่อินโดฯ รับอาเซียน

 

//

 
ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า — ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 16:41:00 น.
 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินเครื่องเต็มรูปแบบสำหรับการเพิ่มบทบาทการเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน โดยเมื่อเร็วๆนี้ นำโดย โดยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.หรรษา ปุณณะพยัคฆ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคคเณศ ตุงคะสมิต รองคณบดี, อาจารย์ ดร. ศุภวิน วัชรมูล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สีหนาท ประสงค์สุข ผู้ช่วยคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ธาริน โล่ตระกูล กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปเปิดสำนักงานนานาชาติคณะวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยมูลาวารมาน (Mulawarman) เมืองซาร์มารินดา (Sarmarinda) บนเกาะกะลิมินตัน (Kalimantan) ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินโดนีเซีย โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ บนเกาะกะลิมันตันกว่า 50 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเปิด

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ กล่าวว่า สำนักงานนานาชาติดังกล่าวตั้งอยู่ที่สำนักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยมูลาวารมาน นับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารสำหรับคณาจารย์และนิสิตจากรัฐกะลิมันตันที่ต้องการเดินทางมาร่วมทำวิจัยและศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยที่ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกัน จากนั้นมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเครือข่ายสนใจมาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งที่เข้ามาศึกษาแล้วและอยู่ระหว่างประสานงานอีกกว่า 10 คน

“ด้วยเป้าหมายหนึ่งของ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ที่จะมีอายุครบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2560 คือจะเพิ่มบทบาทความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน และเพิ่มจำนวนนิสิตต่างชาติให้มีจำนวนมากพอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ จนสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้ ขณะเดียวกันสาเหตุที่เลือกประเทศอินโดนีเซียเป็นเป้าหมายหลัก เนื่องจากอินโดนีเซียมีประชากรกว่า 200 ล้านคน มีมหาวิทยาลัยกว่า 1,000 แห่ง เฉพาะที่รัฐกะลิมันตันเองมีมหาวิทยาลัยร่วมในเครือข่ายกว่า 65 แห่ง ที่สำคัญรัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับประชาชนเพื่อเพิ่มอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกจำนวนมาก เกินจำนวนประชาชนที่สอบเพื่อขอรับทุนจากทางรัฐบาลอินโดนีเซีย” ศ.ดร.สุพจน์ กล่าว และเพิ่มเติมว่า

“ขณะนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้แปลเว็บไซต์คณะฯ เป็นภาษาอินโดนีเซียด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้สนใจในการหาข้อมูลการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และความรู้เชิงลึกซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในคณะฯ พร้อมกันนี้การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศเพื่อนบ้าน นับเป็นแนวทางการเพิ่มบทบาทของคณะวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนที่สุด ไม่ต่างไปจากการที่ประเทศไทยส่งคนไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ประเทศในแถบยุโรปหรืออเมริกาในอดีต คนที่สำเร็จกลับมาจะได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม? มีความผูกพันและมีทัศนะคติที่ดีต่อประเทศที่ไปสำเร็จการศึกษากลับมา ซึ่งคนเหล่านี้มีโอกาสกลับไปเป็นผู้นำในองค์กรต่าง ๆ ในประเทศ” คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวพี้อมกับทิ้งท้ายถึงรัฐบาลว่า

รัฐบาลหลายประเทศได้จัดสรรงบประมาณผ่านสถานศึกษาในทุกระดับในการสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมในการเปิดประเทศสู่ประชาคมอาเซียน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการเพิ่มบทบาทความเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างจริงจัง ซึ่งเชื่อว่า การใช้การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งประเทศไทยจัดอยู่ในระดับแนวหน้าและได้รับการยอมรับมาเป็นปัจจัยนำ จะเป็นแนวทางการเพิ่มบทบาทในภูมิภาคในระยะยาวที่ได้ผลและยั่งยืนที่สุด

// //

         
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s